Deklaracje zgodności Radom

warunki gwarancji

warunki gwarancji na wyroby z betonu architektonicznego

deklaracja ściana oporowa/1/2017/R

deklaracja ściana oporowa/2/2017/R

deklaracja ściana oporowa/3/2017/R

deklaracja ściana oporowa/4/2017/R

 deklaracja płyta drogowa/2017/R

 deklaracja słup prefabrykowany/2017/1/R

bloczek drogowy/12-14/2017/1/R

ciek wodny/25-60/2017/1/R

kostka antyk/6-8/2017/1/R

kostka brukowa/4/2017/1/R

kostka brukowa/6/2017/1/R

kostka brukowa/8-10/2017/1/R

kostka brukowa lux/4/2017/1/R

kostka brukowa lux/6/2017/1/R

kostka sasso/6-8/2017/1/R

kostka serpentiono/6-10/2017/1/R


krawężnik/12-20/2017/1/R

mała architektura/1/2017/1/R

obrzeże/6-8/2017/1/R

opornik/12/2017/1/R


płyty brukowe/4-6/2017/1/R

płyty brukowe lux/4-6/2017/1/R

płyty brukowe2017/1/R

płyty brukowe2017/R

płyty chodnikowe lux/7/2017/1/R

płyty chodnikowe/7/2017/1/R

płyty dotykowe/5/2017/1/R

płyty meba/8-10/2017/1/R

płyty romeo lux/7/2017/1/R

płyty romeo/7/2017/1/R

płyty megan/7-8/2017/1/R

płyty megan lux/7-8/2017/1/R

Płyty z betonu arch./BG/01/2017/R

Płyty z betonu arch./BP/01/2017/R

Ściana oporowa/1/2017/R

Ściana oporowa/2/2017/R

rury kielichowe ze stopką/2017/R

rury kielichowe/2017/R

płyty madera/8/2017/1/R

płyty madera lux/8/2017/1/R

płyty valeo/6-8/2017/1/R

płyty valeo lux/6-8/2017/1/R

płyty organika i urbano lux/6/2017/1/R

płyty korytko skarpowe/2017/1/R

płyty yomb/2017/R

piach 0-2 mm płukany/2017/R

piach 0-2 mm płukany/2017/1/R

ściana oporowa/3/2017/1/R

ściana oporowa/4/2017/1/R

Jadar Home/1/2017/1/R

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-63mm

Kruszywo grube 11,2/22,4 mm

Kruszywo grube 2/11,2 mm

Kruszywo drobne 0/2 mm nr1

Kruszywo drobne 0/2 mm nr2