7 listopada w Radomiu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 

 Studio Dobrych Rozwiązań.

Przedstawienie prezentacji naszej firmy odbyło się o godz. 14.35.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!

r m1

r m2

r m3